Vítejte na stránkách Družstva Drukocel Rosice

Integrovaná politika jakosti a environmentu

Představenstvo Družstva Drukocel Rosice přijalo, v rámci svých procesů zámečnictví, kovoobrábění, povrchové úpravy a svařování kovů následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti.

Základní aktivitou naší společnosti se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.

Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování.

Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Jakost našich výrobků a služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet a vytvářet tak sociální jistoty zaměstnancům při udržení odpovídající zaměstnanosti.

Vedení společnosti se v rámci své politiky zavazuje:

  • k dosažení spokojenosti zákazníka s jakosti našich výrobků a služeb,
  • jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí, udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001,
  • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,
  • trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich výrobků a služeb a ochrany životního prostředí,
  • dokumentovanými postupy a vysoce profesionální prací dosahovat minimum reklamací,
  • dosáhnout, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem,
  • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem,
  • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky.

Jaroslav Vaverka
předseda představenstva

Certifikované vzduchojemy  |  Povrchová úprava kovů  |  Strojírenská výroba