O společnosti

Historie

Vznik družstva se datuje od roku 1936 založením kovářského družstva s názvem „OCEL“.

Tradice družstva je založena na výrobě orného nářadí v původním družstvu OCEL, které v roce 1936 založilo 12 zakládajících členů za cenu zastavení svého majetku – rodinných domků. V roce 1958 mělo družstvo 85 členů a delimitací 3 provozoven z DRUKOVA (Ivančice, Dolní Kounice a Mohelno) se rozrůstá na 324 pracovníků, přičemž se rozšiřuje i jeho výrobní program a družstvo mění název na DRUKOCEL. Současně jsou v této době budovány provozovna Zbýšov a autoopravna Říčany, které zajišťují výrobu v oblasti služeb obyvatelstvu.

K dalším změnám družstva dochází v roce 1961, kdy s územním uspořádáním okresu je k družstvu přičleněna provozovna Zbraslav z Kovodíla, která byla přebudována na plnírnu autosifonových bombiček a provozovna Tišnov z Lidkovu (výroba zámků GUARD a zámečnické práce). V této době byly také provozovny Mohelno a Říčany převedeny v rámci integrace výrobních programů do Horáckého autodružstva Třebíč. Na základě těchto změn mělo družstvo po roce 1965 v rámci okresu Brno – venkov 6 provozoven + ústředí s cca 550 pracovníky.

Po roce 1965 došlo postupně k ukončení výroby orného nářadí a družstvo zaměřilo svůj výrobní program na výrobu tržních výrobků (dřevoobráběcí stroje, příruční pokladničky, zadlabací a visací zámky aj.), na služby obyvatelstvu (projekce a montáž ústředního topení, montáž plynových sporáků), ale hlavně na kooperaci s většími podniky jako ZETOR Brno, ZBROJOVKA Brno (díly pro traktory), KAROSA Vysoké Mýto (díly pro autobusy).

V této podobě zůstalo družstvo až do roku 1992, kdy se transformovalo podle transformačního projektu na 5 samostatných družstev. Jako jedno z nástupnických družstev vzniklo v srpnu 1992 usnesením členské schůze a zápisem do obchodního rejstříku nové družstvo s obchodním názvem „Družstvo DRUKOCEL Rosice“ se sídlem v Rosicích u Brna, Cukrovarská 138. Předsedou nového družstva byl zvolen p. Jaroslav Veselý.

Strategie firmy

Naším cílem je spokojenost zákazníků.

Toto vede k neustálému zdokonalování výrobních technologií a používání moderních metod při výrobě.

Naše družstvo je od roku 2006 držitelem certifikátu podle:

  • ČSN EN ISO 9001:2001
  • ČSN EN ISO 14001:2005

Družstvo Drukocel Rosice je od r. 2012 certifikovaným dodavatelem bezpečnostních dílů pro IVECO.

Výrobní program

Veškerá výroba je zajišťována na vlastním výrobním zařízení ve vlastních prostorách v areálu firmy.

Družstvo je výrobcem „Jednoduchých tlakových nádob podle ČSN EN 286-2“.

Další výrobní náplní je:

  • strojní obrábění na CNC strojích, frézování
  • dělení materiálu
  • lisování kovových dílů
  • úprava povrchu kovových dílů na tryskacím zařízení
  • prášková lakovna KOMAXIT
  • možnost 2-vrstvého práškového lakování se zvýšenou odolností 1000-1500h v solné mlze
  • ruční svařování v ochranné atmosféře
  • svařování na robotizovaném pracovišti
Certifikované vzduchojemy  |  Povrchová úprava kovů  |  Strojírenská výroba