Přečtěte si v časopise vydávaný Svazem českých a moravských výrobních družstev reportáž z našeho i ostatních výrobních družstev.

Copyright ©